PGS. TS Đinh Thế Hanh hasn't written any stories yet.

PGS. TS Đinh Thế Hanh

PGS.TS Đinh Thế Hanh- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc Tế Sài Gòn phụ trách công tác nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, quản lý chất lượng dạy và học.